Ani pandemie koronaviru by neměla ohrozit výdaje na inovativní léčbu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

O inovativní léčbě spolu v Hospodářských novinách s redaktorem Markem Millerem diskutovali farmakoekonom Tomáš Doležal, ředitel FN Královské Vinohrady Petr Arenberger, Julius Špičák, místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, Kateřina Podrazilová, předsedkyně lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven a náměstek generálního ředitele VZP ČR David Šmehlík. Partnerem debaty byl zapsaný spolek Revenium.

O 73 miliard korun se v příštích dvou letech navýší částka, kterou stát platí na zdravotní pojištění za státní pojištěnce. Je to pojistka, aby v době koronavirové krize, kdy s největší pravděpodobností stoupne nezaměstnanost, nechyběly v systému peníze na zdravotní péči.

Hlavním tématem diskuse v Hospodářských novinách bylo, zda pandemie neohrozí financování zdravotnictví a neomezí dostupnost a financování inovativní medicíny. Podle Davida Šmehlíka z VZP pojišťovna ví, že má stabilně zajištěno financování tak, aby nedošlo ke snížení kvality zdravotní péče. Připouští však, že nikdo nejen v Česku, ale v celém světě dnes přesně neví, jak koronavirová krize zasáhne ekonomiku.

Farmakoekonom Tomáš Doležal uvedl, že pandemie zrychlila nástup některých inovativních medicínských nástrojů. Ukazuje se, že překvapivě hodně kontaktů pacienta s lékařem se dá zvládnout telemedicínsky. Například v USA se prokázalo, že až třicet procent kontaktů mezi lékařem a pacientem se dá zvládnout na dálku. Doležal zároveň upozornil, že pandemie ekonomiku bezesporu zasáhne a v desetiletém horizontu bude nutné hledat další zdroje financování pro zdravotnický systém.

Ředitel FN Královské Vinohrady Petr Arenberger je přesvědčen, že i v tuzemsku je řada pacientů, kteří by byli ochotni si za lékařskou péči připlatit, podle současných pravidel však nesmějí. Nejde přitom o to, aby někdo dostal lepší zdravotnickou péči, spíše o to, aby si lidé mohli připlatit například za lepší pokoj v nemocnici, do systému by pak přiteklo více peněz pro všechny pacienty.

Diskutující se také bavili o tom, co brání dostupnosti inovativních léků, které se na trh dostávají s několikaletým zpožděním. Podle Doležala nestačí jen nalít do systému další finance, je zároveň nutné, aby lékaři posílali do specializovaných center více pacientů s určitou diagnózou a aby tato specializovaná centra měla dostatek odborného personálu. Česko jde podle něj v inovativní léčbě správným směrem, ale nové léky stále narážejí na administrativní bariéry a metodiky zdravotních pojišťoven a především finanční omezení. Problém v rozdělování peněz na inovativní léčbu je, že celý systém je málo flexibilní. Peníze nejdou za pacientem, ale jdou za nemocnicí.

Výstup z besedy včetně grafů a čísel si můžete přečíst ve čtvrtek 15. října 2020 v Hospodářských novinách a na webu Ihned.cz, kde najdete také video z diskuse.

Přečtěte si také: Moderní léčbu v Česku nebrzdí covid-19, ale těžkopádnost rozpočtů

Foto: Václav Vašků, Hospodářské noviny

Partneři:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!