Audiovizuální dokumenty nejsou dostatečně přepisovány, můžeme to změnit

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ve středu 2. září se konala v Praze tisková konference INSPO s názvem (Ne)přístupnost audiovizuálního obsahu pro osoby se sluchovým postižením na webech státní správy. Představen byl projekt TV Beey a analýza přepisu audiovizuálních dokumentů na internetu, stejně tak byla zhodnocena stávající situace v Česku.

Impulzem pro konání tiskové konference byla nadcházející účinnost části zákona o přístupnosti (99/2019 Sb.), která vstoupí v platnost 23. září tohoto roku. Nově budou mít orgány státní správy povinnost opatřovat zvukové dokumenty či videa titulky.

Na důležitost legislativní změny poukazuje fakt, že v České republice žije 500 tisíc lidí s postižením sluchu a že v souvislosti s nepřístupností informací ke covidu-19 byla spuštěna kampaň #titulkujeme, která upozorňuje na chybějí titulky či překlad do českého znakového jazyka v médiích.

Jak upozornil na konferenci Martin Novák, ředitel České unie neslyšících, jsou v tomto ohledu nejzranitelnější skupinou neslyšící uživatelé českého znakového jazyka, pro které je čeština cizí jazyk a zároveň nemají možnost slyšet. Titulkování a tlumočení zajišťuje z českých televizních stanic pouze Česká televize, nicméně během koronavirové pandemie se ukázalo, že ani některá opatření nebyla efektivní – přes roušky nebylo možné sledovat mimiku znakujícího, stejně tak štíty odrážely světlo a činily projev obtížně srozumitelným. Pomoci se lidem se sluchový postižením dostalo od společnosti Newton Technologies, respektive jejich projektu TV Beey.

Ten právě vzešel ze spolupráce Newton Technologies, České unie neslyšících a Technické univerzity v Liberci. Jedná se o online televizi, která nabízí otitulkované pořady, které již byly odvysílány. Díky technologii speech-to-text je řeč automaticky přepsána do češtiny a následně zkontrolována editory. Po závěrečné kontrole může být audiovizuální dokument zveřejněn.

Titulky pro potřeby osob se sluchovým postižením jsou ovšem jiné než pro slyšící veřejnost, která potřebuje titulky k cizojazyčnému dokumentu. Jak vysvětlil Jaroslav Winter ze společnosti BMI, takzvané skryté titulky mohou být divákem zapnuty či vypnuty a neobsahují jen přepis řeči, nýbrž i informace o dalších zvucích, jež se na záznamu objevují. Otevřené titulky tyto informace neposkytují, jelikož se počítá s tím, že diváci všechny zvuky slyší a pouze nerozumějí cizímu jazyku.

Ondřej Klimeš, tiskový mluvčí Newton Technologies, představil výsledky analýzy, které společnost zpracovala. Ukázala, že v současné době je na webech státní správy otitulkováno jen minimum dokumentů, na které se zákon bude vztahovat. Paradoxní je, že nejvíce titulkují politické strany nebo kandidáti ve volbách, nicméně ani po jejich zvolení nedochází na příslušných úřadech ke změně.

Problémy s titulky se však netýkají jen zpravodajských relací v televizi a úředních dokumentů, jak upozornila Šárka Prokopiusová ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. Sama uvedla mimo jiné i osobní zkušenost, kdy letos nezavítala do letního kina, jelikož nabízelo pouze české filmy. Ty, na rozdíl od těch zahraničních, nejsou opatřeny titulky.

Při diskusi s publikem byly dány do souvislostí problémy s titulkováním. Zástupci televize Prima uvedli, že komerční stanice, na rozdíl od veřejnoprávní České televize, nedostávají na přepis řeči finance od státu. Další diskutující uvedli, že ani přepis České televize není ideální, jelikož přepisující občas nahrazují nespisovné výrazy spisovnými, což znamená, že dojde k posunu informací.

Pozitivem ovšem může být to, že se chystá titulkování nového českého filmu Havel, jak uvedl Petr Herian, ředitel společnosti Newton Technologies. Byl by rád, pokud by film s titulky mohl být uveden v různých městech napříč republikou.

V závěru konference vystoupila nejprve europoslankyně Radka Maxová (ANO 2011), která vyzvala k apelu na vládu, aby řešila problémy týkající se postižení. Připomněla, že současný systém posudkové služby je nefunkční a bude muset být reformován. Dále společně vystoupili Richard Stonavský z Nadace Vodafone a Jaroslav Winter, kteří promluvili o nadcházejícím jubilejním 20. ročníku konference INSPO.

Kvůli pandemii byla konference původně přesunuta na 12. října letošního roku, nicméně vzhledem ke zpřísňujícím se oaptřením a rostoucímu počtu nakažených byla opět odložena, a to na 10. dubna 2021. V říjnovém termínu proběhne vysílání s názvem Miniinspo, v rámci kterého bude mimo jiné předána Cena Nadace Vodafone Rafael za informační a komunikační technologie pro osoby se speciálními potřebami udělované start-upům.

Partneři konference

Generálním partnerem konference INSPO je již sedmým rokem Nadace Vodafone. Partnery INSPO 2020 jsou Autocont, ČSOB, Microsoft a Teiresiás, mediálními partnery ČTK Protext, portál Helpnet a Inspirante.cz. V tomto online magazínu si čtenáři budou moci přečíst podrobnosti o všech zajímavých inovacích, aplikacích, technologiích a projektech, které se na INSPu představí. Konferenci pořádá BMI sdružení, z.s., s pomocí spolku Křižovatka.cz.

O konferenci INSPO

Již dvě desetiletí informuje o nejnovějších pomůckách, aplikacích a službách, které usnadňují život osobám s různým zdravotním postižením. I díky ní tak dnes mnoho lidí využívá technologie, jež jsme si na začátku tisíciletí nedovedli ani představit.

Web: http://www.inspo.cz/

Facebook: https://m.facebook.com/inspo.cz/

Foto: INSPO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Ivana Recmanová

Ivana Recmanová

Pracuji v Reveniu jako redaktorka a zároveň působím na volné noze jako překladatelka, lektorka a mediální poradkyně. V letech 2018 - 2020 jsem byla členkou Poradního orgánu pro monitorování práv osob se zdravotním postižením zřízeném při úřadu veřejného ochránce práv. V minulosti jsem publikovala například v Deníku Referendum, Mladé frontě DNES, Alarmu nebo Novém prostoru. Jsem diagnostikovaná autistka. Ve volném čase se věnuji psaní poezie, cestování, hudbě a dobrovolnické činnosti pro Trans*parent a Amnesty International.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!