Ceny SozialMarie 2020 uděleny

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Prvního května večer byla v rakouské Vídni již pošestnácté vyhlášena cena za sociální inovace SozialMarie. Odborná porota posuzovala 34 projektů z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Kvůli celosvětové pandemii se vyhlášení cen konalo online.

První místo získal slovenský projekt DOM.ov, v rámci kterého si Romové sami staví nízkonákladové domy. Stavbu financují z úspor a bankovních mikropůjček.

Mezinárodní porota rozhodla, že druhá cena zůstává v Rakousku. Oceněn byl projekt Volkshilfe – Essential Child Support. Ten reaguje na fakt, že každému pátému dítěti v Rakousku hrozí chudoba. 

Třetí cena putuje do Maďarska projektu Print It Yourself!, který podporuje nezávislou žurnalistiku v zemi.

Dvě ceny i do Česka

Porotci ocenili i dva české projekty, které inovativním způsobem zaměstnávají lidi se zrakovým handicapem. 

Jedním z nich je služba Návštěvy POTMĚ neziskové organizace Spolu s vámi. Ta inovuje podporu domácí péče o seniory. Zaměstnává 11 těžce zrakově postižených profesionálů, kteří chodí za seniory do jejich domovů i zařízení. 

Nevidomé pracovníky má i sociální firma Transkript online. Její zaměstnanci se zrakovým postižením přepisují ústní komunikaci pro potřeby neslyšících tzv. on-line simultánní přepis řeči.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Hlavní ceny:

1. cena (15 000 eur): Projekt Dom.ov, Slovensko

2. cena (10 000 eur): Volkshilfe – Essential Child Support, Rakousko

3. cena (5000 eur): Print It Yourself!, Maďarsko

Ceny v hodnotě 2000 EUR:

Návštěvy POTMĚ, Česká republika

Zrakový handicap jako profesní benefit ve službách pro neslyšící, Česká republika

(F)Actually – A Myth Busting Website About History, Maďarsko

Divadlo bez domova, Slovensko

Men’s Business, Rakousko

SozialRechtsNetz, Rakousko

StoP – Neighbourhoods Without Partner Violence, Rakousko

Take Home Naloxone (THN) Pilot Project, Rakousko

The Green Squad, Chorvatsko

Trešnjevka Neighbourhood Museum, Chorvatsko

We Give Nets, Not Fish – but Eggs, Yes!, Maďarsko

Workshops Against Fear 2.0, Rakousko


CENY SOZIALMARIE 2020 

 • Soutěž SozialMarie se letos konala pošestnácté.
 • Pořádá ji rakouská nadace Unruhe.
 • Do letošního ročníku se přihlásilo 288 projektů z Česka, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Chorvatska. 
 • Porota z nich nominovala 34 zástupců, ze kterých vybrala 15 vítězů.
 • Projekty získaly finanční ocenění v celkové hodnotě 54 000 eur, tj. cca 1,4 milionu korun.

CENA SOZIALMARIE AUDIENCE AWARD

 • Všech 34 nominovaných projektů mělo možnost získat cenu veřejnosti tzv. Audience Award. 
 • Od letošního ročníku je vítěz pouze jeden – vybírá ho široká mezinárodní veřejnost. 
 • Cena míří k projektu TÁVSZEM – Remote Eye https://www.sozialmarie.org/cs/projects/8005 z Maďarska.
 • Vítěz získal 1761 hlasů a vyhrál finanční odměnu ve výši 1000 eur.
 • Peníze budou využity na vzdělávání a další rozvoj. 
 • Letos došlo rekordních 12 139 hlasů.

PATRONI

Pět patronů udělí tento rok aktivní záštitu vždy jednomu z nominovaných nebo oceněných projektů.

Petr Šmíd se rozhodl udělit svou aktivní záštitu a stát se patronem českého nominovaného projektu Replug me.

Herta Stockbauerová se ujímá rakouského nominovaného projektu Care Leaver Mentoring.

Barbara Erős si vybrala nominovaný projekt z Maďarska Banyaerdő.

Dušan Ondrušek bude provázet oceněný slovenský projekt Divadlo bez domova.

Nenad Maljković si vybral chorvatský nominovaný projekt Paint It Back.

Více informací o aktivní záštitě a patronech: sozialmarie.org/cs/cena

Proč si naši patroni vybrali právě takto?

Záznam livestreamu (v anglicko-německém znění):

Zdroj: https://www.sozialmarie.org/cs/news?nid=5620
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!