Začal nový akademický rok a nevidomí a slabozrací studenti se stali posluchači nejrůznějších vysokých škol. Jak budu vše zvládat, kde budu shánět studijní literaturu – ptají se v duchu i na svých fakultách. Ať už studujete kdekoli – určitě se vyplatí kontaktovat také Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity.

Středisko, které svým názvem odkazuje na bájného řeckého slepého věštce, zpřístupňuje už 18 let studium na univerzitě studentům se zrakovýmsluchovýmpohybovým, případně i jiným zdravotním postižením.

Mají tu i Braillské vydavatelství a celostátní digitální vysokoškolskou knihovnu. https://www.teiresias.muni.cz/cz/knihovna-a-vydavatelstvi

Studentům se zrakovým handicapem tu digitalizují skripta a studijní materiály, některé z nich tisknou v Braillově nebo zvětšeném písmu. Poradí si tu i s komplikovanou grafikou, hodně literatury mají v audionahrávkách. Zdejší specialitou jsou takzvané hybridní dokumenty.

Ve fondu nabízejí odborné monografie, vysokoškolská skripta, jazykové učebnice i beletrii v češtině i dalších jazycích (angličtina, němčina, francouzština, latina, klasická řečtina).

Knihovní katalog Střediska Teiresiás čítá přes 5 000 titulů, převážně elektronických a hmatových.

Tipy na další pracoviště:

(Teiresiás s nimi spolupracuje)

 • Středisko Elsa, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Carolina — středisko digitalizace studijních zdrojů Informačního, poradenského a sociálního centra, Univerzita Karlova v Praze
 • Knihovna pro studenty se speciálními potřebami, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Středisko Augustin, Univerzita Hradec Králové
 • Digitální knihovna – Dokumenty pro studenty se specifickými potřebami, Vysoké učení technické v Brně
 • Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Centrum podpory studentů se specifickými potřebami, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Knihovna digitálních dokumentů (KDD), Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR)

Kamenné knihovny

 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha
 • Souborný katalog Masarykovy univerzity, Brno
 • Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze
 • Knihovna JABOK, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha
 • Národní knihovní služba Knihovny Kongresu USA pro nevidomé a zdravotně postižené

 

Foto: PixabayPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.