Rok 2019 přinese některé změny pro zaměstnance i pro lidi se zdravotním postižením. Od ledna je například vyšší minimální mzda a také všechny typy důchodů. Dojde i k navýšení příspěvku na péči pro osoby ve dvou nejtěžších stupních závislosti. Mění se i náhrady za pracovní úrazy. Redakce Inspirante.cz přináší pět nejdůležitějších změn.

Minimální mzda

Od 1. ledna se zvyšuje minimální mzda, a to z 12 200 na 13 350 korun za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 73,20 na 79,80 korun.

Důchody

Od 1. ledna se zvyšuje základní výměra všech důchodů, a to ze současných 9 na 10 procent průměrné mzdy. Základní výměra se zvyšuje o 570 Kč na 3 270 korun, procentní výměra se zvyšuje o 3,4 procenta. Penze se tak zvýší v průměru o 900 korun. Dalších tisíc korun navíc dostanou lidé, kteří dosáhli věku 85 let.

Příspěvek na péči

V roce 2019 se zvyšuje příspěvek na péči v nejtěžším IV. stupni závislosti na 19 200 korun, a to jak u dospělých, tak i dětí, které nevyužívají pobytové sociální služby. Od 1. července 2019 se zvýší i příspěvek na péči i ve III. stupni závislosti. Dospělým bude náležet 12 800 korun a dětem 13 900 korun.

Účinnost u příspěvku ve IV. stupni nastává prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, u III. stupně je účinnost stanovena dnem 1. července 2019.

Lékařská posudková služba

V tomto roce by mělo dojít ke dvěma hlavním změnám.

První spočívá ve vynětí lékařů působících v lékařské posudkové službě ze státní služby a jejich převod do režimu zákoníku práce.

To odstraní věkové omezení a umožní pružnější sjednávání pracovněprávních vztahů. Druhou hlavní změnou je zapojení smluvních lékařů. To dodá celému procesu posuzování větší flexibilitu, jelikož tito lékaři budou moci pracovat na základě dohod mimo pracovní poměr.

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Od 1. ledna jsou o 3,4 procenta navýšeny náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Foto: PixabayPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.