Hostem online chatu na stránkách Inspirante.cz byla v pátek 25. ledna od 13 do 14 hodin Nicole Fryčová, která má na starosti sociálně-právní poradnu.

A kdo je Nicole Fryčová z Revenia?

Momentálně jsem studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět, i proto bylo studium práv mojí první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia.

Prostřednictvím práva mohu pomoci ostatním lidem, kteří se zrovna ocitli v nějakých náhlých nesnázích nebo obtížnější etapě života. Mezi má oblíbená právní odvětví patří pracovní a občanské právo, právo sociálního zabezpečení, zdravotnické právo i ústavní a trestní právo. Velmi mě zajímá proces získávání příspěvku na kompenzační pomůcky, vyřizování příspěvku na péči a invalidní důchody.15 Komentářů

 1. Profilový obrázek Eva Leden 25, 2019 at 12:35

  Dobrý den,

  zajímal by mě Váš odborný názor na informované souhlasy podepisované pacienty v nemocnicích před operacemi a lékařskými zákroky. Pacient podpisem poskytuje souhlas s případnými riziky a komplikacemi, které při nebo po zákroku mohou nastat, v mnoha případech pro něj vážnými až fatálními. S nimi dobrovolně žádný příčetný člověk souhlasit nechce a podepisuje automaticky z obavy, že nebude ošetřen a například operace by mu mohla být odepřena. V podstatě se jedná o „dobrovolně“ vynucený souhlas. Pokud se vůči některým bodům pacient vymezí, vyloženě s nimi nesouhlasí a dokumenty nepodepíše, je lékař povinen pacienta přesto ošetřit a zákrok provést, nebo nemá ošetřovaný šanci projevit svůj skutečný názor?

  A v případě, že by skutečně komplikace nastaly a byly způsobeny chybným postupem lékaře či zařízení, pacient asi nemá šanci toto prokázat, protože se všemi možnými problémy již předem „souhlasil“… Celý tento systém mi přijde jako začarovaný kruh a na úkor pacientů…

  Z praxe vím, že se nad tímto tématem pozastavuje mnoho lidí, ale téměř nikdo nemá odvahu se ozvat. Předem děkuji za Váš čas a pohled na věc. Pěkný den!

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Leden 25, 2019 at 13:21

   Dobrý den,

   děkuji Vám za velmi zajímavý dotaz, problematika informovaných souhlasů je velmi rozsáhlá, proto odpovím stručně a přikládám link na článek, který se podrobně problematice věnuje.
   Informovaný souhlas znamená, že pacient byl před daným zákrokem lékařem obeznámen s postupem daného zákroku, s potřebností zákroku, s možnou alternativou, s přínosy a samozřejmě i s riziky, které může zákrok přinést, protože i při těch nejbanálnějších zdravotních zákrocích mohou u určitých osob nastat komplikace, i když je procento výskytu této komplikace mizivé, pacient o něm musí vědět. Rozhodně tedy není správně, jak se často ve zdravotnických zařízeních praktikuje, že pacient dostane formulář ve kterém jsou vypsaná veškerá rizika a nikdo mu k zákroku nic víc neřekne, pouze je mu řečeno: ,,Zde to, prosím, podepište.¨ Poté, co je pacient dostatečně se vším obeznámen se strany lékaře (nejlépe toho, který bude zákrok provádět) a jsou mu zodpovězeny všechny jeho dotazy, rozhodne se, zda zdravotní službu podstoupí. Ne všechny informované souhlasy musí být nutně v písemné podobě, zdravotní služby, které požadují informovaný souhlas v písemné podobě vymezuje zákon o zdravotních službách ve svém § 34 písm. a) (např. transplantace, umělé oplodnění atd.).

   Všechny zdravotnické služby musí být poskytovány tzv. lege artis, což znamená, že musí být provedeny postupem, který byl schválen lékařskou vědou, pokud je tento postup porušen nebo je chybný a u ošetřované osoby se projeví v důsledku toho komplikace, tak se samozřejmě může proti tomu bárnit právní cestou – formou žaloby, není tedy pravda, že pokud je zdravotní služba poskytnuta non lege artis a pacient podepsal informovaný souhlas, že by se nemohl nijak bránit, právních sporů s poskytovateli zdravotních služeb se vede velké množství.

   Pokud Vás problematika zajímá ještě více, doporučuji článek: https://www.epravo.cz/top/clanky/informovany-souhlas-pacienta-s-poskytovanim-zdravotnich-sluzeb-93584.html
   Děkuji a přeji pěkný den.

 2. Profilový obrázek Ája Leden 25, 2019 at 13:04

  Je někde na webu mapa právních poraden, které jsou zdarma?

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Leden 25, 2019 at 13:36

   Dobrý den, Ájo,

   kompletní seznam všech právních poraden, které jsou poskytovány zdarma, na jednom místě, v současné době k dispozici není, je potřeba navštívit více webových stránek ke konkrétní právní problematice. Bezplatné právní poradny nabízí, kromě mnoha neziskových organizací, také Exekutorská komora ČR k problematice vedení exekucí a výkonu rozhodnutí, dále Česká advokátní komora nabízí v určitých případech bezplatnou právní pomoc. Existuje velká spousta dalších projektů právních poraden.

   Nad rámec dotazu, v ČR neexistuje ani ucelený seznam poskytovatelů sociálních služeb.
   Děkuji za dotaz a přeji hezký den.

 3. Profilový obrázek Marie Leden 25, 2019 at 13:24

  Právě jsem absolvovala řízení o Příspěvku na péči. Zatímco já mám na všechno lhůty maximálně dnů, úřady mají měsíce a s odvoláním může vše trvat i rok. Dají se prosím někde najít tyhle lhůty?

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Leden 25, 2019 at 13:43

   Dobrý den, Marie,

   ano, i úřady jsou vázány lhůtami, o žádosti o příspěvek na péči musí Úřad práce rozhodnout do 105 dnů, jednotlivé posudkové orgány však mohou požádat o prodloužení lhůty až o 30 dnů. Pokud máte pocit, že řízení ohledně Vaší žádosti trvá nepřiměřeně dlouhou dobu, obraťte se, prosím, na můj email, budu potřebovat konkrétnější informace.

   Děkuji za Váš dotaz a přeji hezký den.

 4. Profilový obrázek Ilča Leden 25, 2019 at 13:26

  Dobrý den, mám trochu zapeklitý dotaz.
  Dá se nějak laicky a srozumitelně vysvětlit nebo dohledat, jak vlastně probíhá schvalování různých zákonů či vyhlášek?
  Občas totiž nestačím zírat, jaký autobus projde jako bezbariérový nebo co vlastně všechno projde. Není mi jasné, jak se jako člověk mohu do toho procesu zapojit, komu co kde říkat a podobně. Máte pro mě radu? Možná že se to obecně ví, ale mně se nechce jen si psát na sítích nebo diskutovat u piva. Děkuji, Nicole. Hezký den

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Leden 25, 2019 at 13:54

   Dobrý den, Ilčo,

   pokusím se ve stručnosti vysvětlit, zákonodárnou iniciativu (tedy legální možnost podat návrh zákona), má v ČR dle čl. 41 Ústavy poslanec, skupina poslanců, Senát (jako celek) a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku (kraje a hl. město Praha), nikdo jiný zákonodárnou iniciativu nemá, výše zmíněné orgány však mají velkou spoustu poradních skupin, orgánů, poradců a i běžní občané mohou podat podnět výše zmíněnému orgánu, že by se měla určitá věc změnit. Na základě ustanovení zákona jsou potom ministerstvy vydávána nařízení a vyhlášky, které provádí podrobněji daný zákon. Co se Vámi zmíněných bezbariérových autobusů týče, zde je ČR zavázána i legislativou EU, nové dopravní prostředky již tedy musí splňovat bezbariérové požadavky, horší je to s dopravními prostředky, které byly schváleny dříve než tato legislativa byla účinná, musíme být trpěliví a vyčkat.

 5. Profilový obrázek Jiří Leden 25, 2019 at 13:39

  Co byste doporučila právním laikům ze zákonů “přečíst” jako právní minimum?

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Leden 25, 2019 at 14:00

   Dobrý den, Jiří,

   neutrální odpověď neexistuje, každý občan má znát zákon (zásada neznalost práva neomlouvá), každý by si tedy měl v prvé řadě přečíst právní předpisy, které upravují oblast, ve které se např. pohybuje profesně, tak aby dodržoval, co mu zákon přikazuje. Pro běžný život mohu doporučit přečíst si občanský zákoník, ale je velmi rozsáhlý a může být problém i s výkladem.

   Přeji hezký den.

 6. Profilový obrázek Honza Leden 25, 2019 at 13:41

  OZP lidé a diskriminace: Na co si dát největší pozor?

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Leden 25, 2019 at 14:07

   Dobrý den, Honzo,

   obecně, nenechávat se intaktní společností vyčleňovat, i člověk se zdravotním postižením má naprosto stejná práva jako ti intaktní, není tedy možné, aby Vám např. zaměstnavatel řekl, že Vás nepřijme jen proto, že jste zdravotně postižený/á.

   Přeji hezký den.

 7. Profilový obrázek Filip Leden 25, 2019 at 13:43

  Zdravím Vás,
  zajímalo by mě, zda invalidní nebo starobní důchod zůstane vyplácen i člověku, který je v exekuci. Děkuji za odpověď.

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Leden 25, 2019 at 14:02

   Dobrý den, Filipe,

   ano, invalidní i starobní důchod bude osobě, která je postižena exekucí nebo výkonem rozhodnutí, nadále vyplácen, ne však v celé výši, invalidní i starobní důchod podléhá srážkám, tedy osobě postižené exekucí nebo výkonem rozhodnutí zbyde pouze nezabavitelná částka, která se vypočítáva zákonem stanoveným způsobem. Pokud by Váš dotaz byl konkrétnější, klidně se na mne obraťte prostřednictvím emailu.

   Přeji Vám hezký den.

 8. Redakce Redakce - Site Author Leden 25, 2019 at 14:08

  Děkujeme všem za zaslané dotazy!

  Pokud jste nestihli online chat, můžete se kdykoliv obrátit na e-mailovou poradnu Nicole Fryčové na adrese socialnepravni@revenium.cz.