V České republice skončí každý rok asi 170 lidí po poranění míchy na invalidním vozíku. S tím, aby se s velkou životní změnou dokázali vyrovnat a nebyli na to sami, jim může pomoci setkání s peerem.

Peer mentor je muž nebo žena s poraněním míchy, který, přestože již dlouho žije na vozíku, žije naplno a ve srovnatelné kvalitě života jako zdravý člověk. Zároveň ale dobře chápe, jak těžkou životní situaci poranění míchy přináší.

Rozumí nadějím i obavám

Nové uživatele vozíku peer mentor provází obdobím návratu do běžného života: k rodině, přátelům, do zaměstnání či školy, ale i ke sportu a dalším zájmům.

Nepomáhá ale jen klientovi. Je k dispozici i jeho okolí a komunitě, kterým pomáhá vyrovnat se s postižením blízkého člověka a nalézt cestu, jak mu poskytnout nejvhodnější podporu.

Peer mentoři prošli odborným výcvikem a spolupracují se zkušenými odborníky – spinální specialistkou, sociální pracovnicí a psychologem.

Za projektem Peer mentoringu je Česká asociace paraplegiků (CZEPA).

Postavit se na vlastní nohy…

V České republice je projekt jedinečný, celý koncept se liší také od zahraniční zkušenosti. Specializovaný tým České asociace paraplegiků vybral 14 kandidátů, pro které uspořádala asociace od dubna do září 2018 celkem pět navazujících týdenních setkání, v jejichž rámci prošli sebezkušenostním tréninkem vedeným terapeuty.

Každý týden byl také navíc obohacen o školení na téma spinální problematiky, psychologie a komunikace s klientem a také o téma ze sociálně právní oblasti. Do praxe nakonec vybral specializovaný tým sedmi peer mentorů.

„Zejména sebezkušenostní výcvik je v projektu ojedinělý. V praxi jsme tak ověřili psychosociální zpracování vlastního traumatu peer mentorů a tak i jejich předpoklad pro profesionální podporu vozíčkářů, kteří jsou krátce po úrazu. V zahraničí je často dostačujícím předpokladem pro práci peer mentora pouze dlouhodobá zkušenost se životem na vozíku,“ říká Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků a dodává:

„Jsem velmi potěšena, že Česká asociace paraplegiků dostala příležitost spustit projekt peer mentoringu, a že peer mentoři již pomáhají. Pro pacienty krátce po úrazu míchy je pomoc průvodce s podobnou zkušeností obrovskou a nenahraditelnou podporou. Tímto projektem zároveň plníme jeden z hlavních cílů asociace, tedy navrátit vozíčkáře krátce po úrazu zpět do aktivního života, do práce, ke studiu, k rodině. Jde o podporu nejen vozíčkářů samotných, ale také o příspěvek celé společnosti i ekonomice České republiky, kdy se vozíčkáři, často v produktivním věku, navracejí zpět do zaměstnání a státu odvádějí daně, oproti těm, kteří zůstávají pacienty dlouhodobě a zůstávají závislí na pobírání dávek a rodině.“

Služba je pro zájemce bezplatná. Projekt je financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.


Co peer mentor nabízí?

 • vyslechne
 • podpoří a povzbudí
 • předá praktické rady
 • podělí se o zkušenosti
 • bude s klientem, jak dlouho bude potřebovat
 • přijede za klientem domů nebo kam bude potřeba
 • zprostředkuje pomoc odborníků

S čím dalším může peer mentor pomoci?

 • se soběstačností v běžných denních činnostech
 • s výběrem kompenzačních pomůcek
 • s prevencí i řešením zdravotních komplikací
 • s bezbariérovými úpravami
 • s orientací v příspěvcích a dávkách pro osoby se zdravotním postižením
 • s přehledem o možnostech nadačních příspěvků a o dalších finančních zdrojích
 • s výběrem lékařské a rehabilitační péče v regionu
 • s vyhledáním asistenčních, pečovatelských, odlehčovacích a dalších podpůrných služeb v regionu
 • s návratem do zaměstnání a ke vzdělávání
 • s otázkami sexuality a reprodukce po poranění míchy
 • s volnočasovými aktivitami a sportem
 • s orientací v míře potřeby péče a asistence
 • s osvojením technik péče a asistence
 • s výběrem pomůcek k asistenci
 • pracuje pod odbornou supervizí

Na webových stránkách České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. v sekci peer mentoring jsou k dispozici příběhy sedmi peer mentorů.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA

Nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře s poraněním míchy z celé České republiky. Hájí jejich zájmy, usiluje o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti. Provází je obdobím po úraze i celým dalším životem. Více na www.czepa.cz.

 

Foto: archiv CZEPAPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.