Spolek Revenium, Tereza Nagyová s Nejsemtabu i ostatní pořadatelé  srdečně zvou na setkání pro pacienty a veřejnost. Ženský den, zaměřený na gynekologické komplikace u stomiček, se bude konat v sobotu 23. března 2019 od 11 do 17 hodin v areálu pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN v Praze).

Přesné místo konání je I. chirurgická klinika VFN v Praze (U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08).

Na setkání, které si klade za cíl ukázat celkový pohled na život s onemocněními, která mohou vyústit v založení stomie, vystoupí s přednáškou Diagnostika a léčba závažných pánevních nálezů u gynekologických pacientek prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Je lékařem specialistou v oboru gynekologie a porodnictví na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze.

Téma pojme zeširoka, od nezhoubných onemocnění jako je např. endometrióza, až po nádorová onemocnění.

Příspěvek Somatická nemoc, ale co se děje v duši? reflektuje to, že gynekologické komplikace nejsou náročné pouze fyzicky, ale především emocionálně.

Na téma duše přijde popovídat klinická psycholožka PhDr. Šárka Slabá, Ph.D., která také působí na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Na Ženském dnu bude i tým stomasester. Ty si připravily edukační vystoupení týmu pod vedením Bc. Veroniky Toningerové.

Partnerem je firma Dansac a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.

Pro více informací a registraci:
nejsemtabu.setkani@gmail.com.PTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.