Zdravé tělo, ale také zdravá duše jsou předpokladem pro náš spokojený život.

Malá kniha o duši s podtitulem Průvodce naší duší a jejími onemocněními je poučnou, zároveň však srozumitelnou a čtivou únorovou novinkou nakladatelství Paseka.

Autor knihy, švýcarský psychiatr Achim Haug, pomůže pochopit a zodpovědět otázky, které mohou být důležité buď přímo pro samotného čtenáře, nebo se mohou týkat kohokoli v jeho blízkém i širším okolí:

Co je duše? Co je a není normální? Kdo psychické onemocnění zavinil? Co jsem já udělal/a špatně? Co vlastně dělá a zmůže psychiatr? Jak (moc) mám brát léky a jak číst příbalové letáky? To je jen zběžný výčet probíraných témat, která jsou v dnešní době, kdy počet duševních chorob stále roste, více než aktuální.

Publikace dále přináší příklady různých druhů psychické nevyrovnanosti a také poznání, jak je důležité svoje trápení správně pojmenovat. Prostor je rovněž věnován kapitolám o psychoterapeutické léčbě a životě pacientů na psychiatrické klinice.

O autorovi:

Achim Haug je lékař, vyučuje psychiatrii na univerzitě v Curychu. Současně je ředitelem soukromé kliniky. Je autorem řady odborných článků, spoluautorem učebnic a vedoucím mnohých psychiatricko-psychoterapeutických seminářů.

Foto: Pixabay a nakladatelství PasekaPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.