Hostem online chatu na stránkách Inspirante.cz byla v pátek 15. března od 13 do 14 hodin Nicole Fryčová, která má na starosti sociálně-právní poradnu.

A kdo je Nicole Fryčová z Revenia?

Momentálně jsem studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět, i proto bylo studium práv mojí první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia.

Prostřednictvím práva mohu pomoci ostatním lidem, kteří se zrovna ocitli v nějakých náhlých nesnázích nebo obtížnější etapě života. Mezi má oblíbená právní odvětví patří pracovní a občanské právo, právo sociálního zabezpečení, zdravotnické právo i ústavní a trestní právo. Velmi mě zajímá proces získávání příspěvku na kompenzační pomůcky, vyřizování příspěvku na péči a invalidní důchody.9 Komentářů

 1. Profilový obrázek Marie Březen 15, 2019 at 11:20

  Ráda bych se zeptala, s čím vším se lze obracet na úřad veřejného ochránce práv. Obecně vím, že při nespokojenosti s úřady a jejich rozhodnutími. Ale zarazilo mne, že se nedávno ombudsmanka vyjadřovala i k daním. Dá se to někde najít?

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Březen 15, 2019 at 13:04

   Dobrý den, Marie,

   veřejný ochránce práv (též ombudsman) je státním orgánem stojícím mimo veřejnou správu. Podle ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, působí k ochraně osob před jednáním správních úřadů, pokud je jednání úřadu v rozporu s právem, pokud jednání neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy či v případech nečinnosti úřadů.

   Na Kancelář veřejného ochránce práv se může se svým podnětem obrátit každý – písemně nebo ústně, podání není zpoplatněno. Přehled s čím veřejný ochránce práv může pomoci a s čím už ne, naleznete zde (oficiální webové stránky veřejného ochránce práv): https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/, jakým způsobem podnět podat, a jaké jsou jeho nezbytné náležitosti, se dozvíte zde: https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/jak-podat-stiznost/.

   Jestliže podnět spadá do působnosti veřejného ochránce práv, zahájí šetření. Pokud tyto podmínky splněny nejsou, ochránce podnět odloží, tedy se jím nezabývá, totéž může po uvážení učinit v následujících případech: stěžovatel nedoplnil podnět o nutné náležitosti ani ve stanovené lhůtě, podnět je zjevně neopodstatněný, od právní moci rozhodnutí nebo od opatření či události, kterých se podnět týká, uplynula v den doručení podnětu doba delší jednoho roku, věc, které se podnět týká, je projednávána soudem nebo již byla soudem rozhodnuta, nebo jde o podnět ve věci, která již byla ochráncem přešetřena (§ 17 a 18) a opakovaný podnět nepřináší nové skutečnosti.

   Veřejný ochránce práv je oprávněn: provést šetření za účelem zjištění skutečného stavu v podnětu vylíčených skutečností, při němž může nahlížet do spisů, klást otázky úředníkům, požadovat po úřadech informace, vysvětlení a stanoviska, jestliže shledá, že úřad skutečně pochybil, vyzvat ho, aby se ve lhůtě 30 dnů k věci vyjádřil – během této lhůty může sám úřad navrhnout opatření k nápravě, pokud tak neučiní, vydá VOP stanovisko s návrhem opatření k nápravě; jestliže úřad na výzvu k nápravě nereaguje, může VOP pouze vyrozumět o případu nadřízený úřad, informovat o něm veřejnost a informovat ve zprávě o své činnosti poslaneckou sněmovnu, případně jí navrhnout změnu právního předpisu, není však oprávněn: měnit nebo rušit nezákonná rozhodnutí, ukládat pokuty, uplatňovat vůči úřadu sankce při nečinnosti nebo rozhodnout namísto nečinného úřadu, rozhodovat o odškodnění osob poškozených postupem úřadu.

   Přeji hezký den.

 2. Profilový obrázek Anonym Březen 15, 2019 at 11:36

  Když mám nějaký “právní” problém a chci se podívat do zákona, poradíte jak na webu nejlíp postupovat?

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Březen 15, 2019 at 13:11

   Dobrý den,

   pokud se chcete podívat na znění konkrétních ustanovení právních předpisů prostřednictvím webu, doporučuji http://www.noveaspi.cz nebo http://www.zakonyprolidi.cz, možností je samozřejmě mnohem více.

   Je však důležité poznamenat, že tištěná verze sbírek a věstníků obsahujících právní předpisy je jediným závazným pramenem práva. Dosud v ČR nemáme žádnou závaznou eSbírku zákonů, na které se však pracuje a doufejme, že ji budeme moci brzy používat.

   Přeji hezký den.

 3. Profilový obrázek Jiří Březen 15, 2019 at 12:48

  Dobrý den, paní doktorko,
  jaké jsou dnes nejdůležitější návrhy na legislativní změny české právní úpravy v otázce zaměstnávání a souvisejících tématech vztahujících se k osobám se zdravotním postižením? Jsou některé co nám potenciálně mohou uškodit a je třeba je bedlivě sledovat či jejich předkladatele kontaktovat či konfrontovat kvůli jejich návrhům?
  Hezký den
  Jiří

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Březen 15, 2019 at 13:34

   Dobrý den, Jiří,

   děkuji za pěkné oslovení, ale zatím jsem stále pouze studentkou právnické fakulty.

   K Vašemu dotazu: aktuálně se chystá novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – konkrétně znění § 78, změna se týká zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele, který zaměstnává více jak 50 % osob se zdravotním postižením, změna reaguje na zvýšení minimálních mezd, příspěvek by měl činit místo současných 12000,-Kč, 12800,-Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je příjemcem invalidního důchodu, poslanecká sněmovna však tento pozměňovací návrh svým hlasováním neschválila, z přítomných 177 poslankyň a poslanců hlasovalo pro návrh pouhých 59 přítomných, pro návrh se vyslovili poslanci z ČSSD, KDU-ČSL, Piráti a SPD, ostatní strany byly proti nebo se zdržely hlasování. Tento výsledek je velmi překvapivý, očekávalo se, že návrh projde bez větších problémů. Rovněž se hovoří o vracení příspěvku ze strany zaměstnavatele, k tomu doporučuji přečíst tento článek: https://www.epravo.cz/top/clanky/nove-k-povinnosti-vracet-prispevek-na-podporu-zamestnavani-ozp-108647.html. Diskutují se i další pozměňovací návrhy, ale ty jsou ve fázi přípravy.

   Přeji hezký den

 4. Profilový obrázek Eva Březen 15, 2019 at 13:14

  Dobrý den, Nicole,
  zdravím Vás a prosím o informaci ohledně průkazu ZTP. Má na něj nárok každý občan, který má přiznán invalidní důchod třetího stupně, s jakoukoli diagnózou? Pokud tomu tak není, zajímalo by mne, v jakých případech a za jakých podmínek je tedy možno průkaz ZTP získat? Děkuji Vám za odpověď.

  1. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Březen 15, 2019 at 13:49

   Dobrý den, Evo,

   to, že má někdo přiznaný invalidní důchod v jakémkoliv stupni invalidity, neznamená, že by měl automaticky nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP nebo ZTP/P). Jedná se o dvě odlišné záležitosti, o invalidním důchodu rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení, zatímco o průkazech osob se zdravotním postižením rozhoduje úřad práce, tyto dva úřady spolu nijak ve věci invalidního důchodu a průkazu OZP nespolupracují. Průkazy jsou posuzovány podle zcela odlišných zákonných kritérií, než invalidita a invalidní důchod. Proto jsou také posuzovány zvlášť průkazy a zvlášť invalidita. Zjednodušeně řečeno: u průkazu TP, ZTP anebo ZTP/P je důležité, jak velké omezení má žadatel v oblasti pohybu a pohybového aparátu, zejména dolních končetin, kdežto u invalidity je nejdůležitější pokles práceschopnosti – tedy něco úplně jiného než u ZTP.

   Pokud chcete získat průkaz ZTP nebo ZTP/P a následně parkovací průkaz do auta, je nutné obrátit se na úřad práce podle trvalého bydliště a podat žádost o přiznání průkazu OZP a současně žádost o tzv.příspěvek na mobilitu.

   Zde přikládám link na Integrovaný portál MPSV, kde jsou další informace o průkazu OZP: https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz

   Přeji hezký den

 5. Nicole Fryčová Nicole Fryčová Březen 15, 2019 at 13:46

  Dobrý den, Evo,

  to, že má někdo přiznaný invalidní důchod v jakémkoliv stupni invalidity, neznamená, že by měl automaticky nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP nebo ZTP/P). Jedná se o dvě odlišné záležitosti, o invalidním důchodu rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení, zatímco o průkazech osob se zdravotním postižením rozhoduje úřad práce, tyto dva úřady spolu nijak ve věci invalidního důchodu a průkazu OZP nespolupracují. Průkazy jsou posuzovány podle zcela odlišných zákonných kritérií, než invalidita a invalidní důchod. Proto jsou také posuzovány zvlášť průkazy a zvlášť invalidita. Zjednodušeně řečeno: u průkazu TP, ZTP anebo ZTP/P je důležité, jak velké omezení má žadatel v oblasti pohybu a pohybového aparátu, zejména dolních končetin, kdežto u invalidity je nejdůležitější pokles práceschopnosti – tedy něco úplně jiného než u ZTP.

  Pokud chcete získat průkaz ZTP nebo ZTP/P a následně parkovací průkaz do auta, je nutné obrátit se na úřad práce podle trvalého bydliště a podat žádost o přiznání průkazu OZP a současně žádost o tzv.příspěvek na mobilitu.

  Zde přikládám link na Integrovaný portál MPSV, kde jsou další informace o průkazu OZP: https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz
  Přeji hezký den