Jak komunikovat se zrakově či sluchově postiženými klienty, jak vypadají a jak fungují zvláštní pomůcky určené lidem s tělesným postižením, či jaké jsou možnosti speciální úpravy aut pro potřeby lidí s handicapem. To byla hlavní témata Dnů mobility.

Akce, za kterou stojí spolek Cech mobility, se konala na výstavišti v pražských Letňanech.

Pomůcky si měli možnost prohlédnout a vyzkoušet i zaměstnanci Úřadu práce České republiky (ÚP ČR), pro které se uskutečnila i řada tematicky zaměřených přednášek. Ze zákona totiž rozhodují o příspěvku na zvláštní pomůcku a měli by proto mít detailní znalosti o tom, co je na trhu dostupné.

Zaujaly úpravy automobilů i popisy hardwaru a softwaru digitálních a kamerových zvětšovacích lup, digitálních čtecích přístrojů pro nevidomé i signalizační systémy nahrazující zvukové signály světlem či vibracemi.

Účastníci akce měli také možnost seznámit se ještě podrobněji se specifiky, která musí během jednání s klienty s konkrétním zdravotním postižením respektovat.

„Lidé se zdravotním postižením patří mezi klienty, kterým ÚP ČR věnuje zvýšenou péči, a to nejen v oblasti nepojistných sociálních dávek, ale i v oblasti podpory jejich zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že ke konci března 2019 tvořili 16,6 procenta z celkového počtu uchazečů o zaměstnání, patří odpovídající přístup k OZP s ohledem na jejich specifické potřeby mezi priority úřadu,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

„Osoby se zdravotním postižením potřebují vědět, že naši zaměstnanci jejich problémům rozumí a že vědí, jak se cítí. Jsou s nimi v úzkém kontaktu a měli by tak mít přehled nejen o tom, co trh nabízí, ale také jak dané zvláštní pomůcky fungují a jak se s nimi zachází. Právě proto jsme rádi, že akce typu Dny mobility existují a plně je podporujeme. Naši specialisté také každoročně absolvují řadu seminářů zaměřených mimo jiné i na komunikaci s osobami se zdravotním postižením,“ doplňuje ředitelka Odboru pro sociální věci Generálního ředitelství Úřadu práce Zdeňka Cibulková.

Metodicky prezentační dny mají velký význam i z hlediska průběžného zvyšovaní odborné kvalifikace všech účastníků. Bonusem je možnost si pomůcky na místě vyzkoušet. Výsledkem je zcela nepřenosná osobní zkušenost, jak se dá pomůcka konkrétně využívat, jak se klient při její obsluze cítí a jak moc mu může ulehčit život. Dozví se ale i to, jaké by měla pomůcka v konkrétních případech splňovat parametry nebo zda existují další alternativy.


PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

Během roku 2018 poskytl Úřad práce ČR 7164 příspěvků na zvláštní pomůcku v celkové hodnotě 990 507 tisíc korun. O rok dříve jich vyplatil 6481 v hodnotě 765 420 tisíc korun.

Zdroj: Úřad práce ČR

 

Foto: pixabayPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.