Zlepšit komunikaci lidí s různými typy postižení a záchranářů při krizích se snaží nová publikace Asistence lidem s disabilitou při katastrofách.

Publikace, kterou vydalo ministerstvo vnitra, má členům zasahujících složek pomoci lépe chápat specifika jednotlivých zdravotních omezení.

Soustředí se na spolupráci s lidmi se zrakovým, sluchovým, psychickým či pohybovým postižením. Vznikla v rámci evropského projektu EUNAD Implementace. Ten se zaměřoval na specifika interakce a komunikace členů zasahujících složek a dalších pomáhajících profesí s lidmi s různými typy postižení v kontextu krizí, katastrof a traumatu. Jde o stručnější variantu výstupní publikace Assisting People with Disabilities in Case of Disaster – European Network for Psychosocial Crisis Management, která vyšla před dvěma lety v Německu. Příručka je adaptovaná pro české prostředí.

Veškeré materiály včetně výstupní publikace jsou na webových stránkách projektu: http://eunad-info.eu/, související materiály v češtině jsou k dispozici na https://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-projekty.aspx.

Ministerstvo vnitra vydalo publikaci v tištěné verzi v nákladu 600 kusů pro účely vzdělávání psychologů, krizových interventů a dalších expertů integrovaného záchranného systému. V elektronické podobě je na https://www.mvcr.cz/soubor/asistence-lidem-s-disabilitou-pri-katastrofach.aspx.

 

Foto: Pixabay.PTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.