V Česku dobře funguje akutní zdravotní péče o lidi po cévních mozkových příhodách. Následná péče ale není systémově koordinovaná. Lidé po mrtvici a jejich blízcí se tak často nedozvědí, jak dlouhodobě rehabilitovat, na co mají v rehabilitaci nárok a jaký bude vývoj následků.

V této obtížné životní situaci pacienta i jeho blízkých pomáhá speciální poradna, kterou provozuje centrum neurorehabilitace ERGO Aktiv.

A novým pomocníkem je i první chatovací robotická poradna.

Jak říká vedoucí terapeutka centra Veronika Slepičková: „Mezi nejčastější dotazy v poradně patří co dělat, když lidé po mrtvici opouštějí nemocnici nebo jsou už nějakou dobu stabilizovaní doma. Mapujeme jejich aktuální situaci a doporučujeme jim, jak dál rehabilitovat, rozvíjet se, jak se vrátit do aktivního života. Lidé se na poradnu často obracejí i ve večerních hodinách a o víkendech, kdy poradna nefunguje. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s IBM vyvinuli první chatovací robotickou poradnu, kterou jsme nazvali chatbot Andělín.“

„Oblasti, na které chatbot dokáže odpovědět, se týkají všeobecných informací s vysvětlením pojmů spojených se získaným poškozením mozku,“ říká terapeutka Doubravka Koubková. A dodává: „Dokáže tazatele nasměrovat například v oblasti rehabilitace, vysvětlí, v čem spočívá fyzioterapie, ergoterapie, logopedie a kdy a při kterých potížích vyhledat služby dané odbornosti. Chatbot dále poskytuje kontakty na zdravotnická zařízení, jako jsou ambulantní nebo lůžková rehabilitace podle krajů.“

Jedná se o první zdravotnicko-sociální chatbot s použitím supermoderní technologie. Cílem je, aby ti, co informace hledají, našli základní odpovědi a v případě nejasností zavolali do poradny ERGO Aktivu na tel. číslo 732 542 529.


  • Cévní mozková příhoda je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. Jde o akutní stav, vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. Včasné rozpoznání a okamžitý transport do specializovaného centra je nutný pro zachránění pohyblivosti a řeči pacienta.
  • Každý rok v České republice přibývá 10 000 osob, které prodělaly cévní mozkovou příhodou (mrtvici). To je stejné číslo, jako třeba počet obyvatel Litomyšle nebo pražského Starého Města.
  • Každý šestý člověk v ČR na cévní mozkovou příhodu zemře.

ERGO Aktiv, o.p.s.
Olšanská 2666/7
Praha 3
130 00

Poradna ERGO Aktivu je dostupná na tel. čísle 732 542 529.

Více na:  https://andelin.ergoaktiv.cz/

 

Foto: pixabayPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.