Už více než rok působí úřad veřejného ochránce práv i jako monitorovací orgán pro práva lidí s postižením.

Teď vydala ombudsmanka první zprávu z monitorování práv lidí s postižením 2018.

Ta vychází z výzkumů a z problémů, na jejichž vytipování se výrazně podíleli přímo lidé s postižením, zejména prostřednictvím poradního orgánu ombudsmanky.

Na některé zjištěné nedostatky navíc veřejná ochránkyně práv upozornila i Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Jde mimo jiné o přístupnosti veřejných budov, nedostupnost sociálních služeb, špatný stav lékařské posudkové služby či nedostatek tlumočníků do českého znakového jazyka.

Zdroj:
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/prvni-zprava-ombudsmanky-z-monitorovani-prav-lidi-s-postizenim/

 

Foto: ochrance.czPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.