Osmdesát milionů Evropanů se zdravotním postižením musí při cestování čelit nejen překážkám vyplývajícím z jejich postižení, ale i problémům způsobeným nedostatečným uznáním jejich statusu.

Nemají tak například přístup ke službám, které by mohli využívat doma. Svoboda pohybu je přitom jedním ze základních práv občanů Evropské unie.

Ta proto již čtyři roky pracuje na vytvoření dobrovolného systému vzájemného uznávání statusu osoby se zdravotním postižením a souvisejících výhod.

Vše se točí hlavně kolem Evropské karty pro osoby se zdravotním postižením. Doteď totiž vzájemné uznávání statusu osoby se zdravotním postižením mezi členskými státy EU neexistovalo – průkaz vydaný v jedné zemi tak nemusí být v jiném členském státě akceptován.

Evropská komise teď vyhodnocuje pilotní projekt, který běžel od února 2016. Na jeho základě se průkaz začne vydávat v prvních osmi zemích: v Belgii, Itálii, na Kypru, v Estonsku a Finsku. Dále v Rumunsku, Slovinsku a zapojí se i Malta.

Zavedením evropského průkazu nedojde ke změně vnitrostátních kritérií způsobilosti a pravidel, podle kterých se průkazy osobám se zdravotním postižením vydávají.

Členské státy si ponechávají pravomoc rozhodovat o tom, kdo je způsobilý k získání evropského průkazu – budou se při tom řídit vnitrostátní definicí zdravotního postižení a samy si určí postup vydávání průkazu.


Evropský průkaz osob se zdravotním postižením

  • Zajistí rovný přístup k některým výhodám i v zahraničí, a to zejména v oblasti cestování, dopravy, kultury, volného času či sportu.
  • Průkaz bude uznáván ve všech zemích EU, které se do systému zapojí.
  • Pomůže až 80 milionům Evropanů se zdravotním postižením.

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=cs

 

Foto: PixabayPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.