Mezinárodní projekt Euroklíč zveřejnil čerstvá data za Česko.

Od roku 2011 bylo podle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR osazeno 1500 Eurozámků a vydáno 56 405 Euroklíčů.

Cílem je zajistit osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do 3 let dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou výtahy či svislé a schodišťové plošiny.

Kromě držitelů průkazů TP, ZTP, ZTP/P a rodičů malých dětí jsou Euroklíče určeny také držitelům WC karty, stomikům, diabetikům, onkologickým pacientům, lidem trpícím roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, cystickou fibrózou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi, případně jinými onemocněními.

Každé místo osazené Eurozámkem je zavedeno do veřejně přístupné databáze na www.euroklic.cz, která je k dispozici i jako tištěný „Průvodce po místech v ČR osazených Eurozámky“.

V zahraničí – po Evropě i ve Spojených státech – projekt efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu více než dvacet let. U nás byly dvě třetiny Eurozámků hrazeny Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.


Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení, výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení.

 

Foto: PixabayPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.