Čtvrtý ročník mezioborové konference s názvem I slova léčí, tradičně zaměřené na psychosociální problematiku lidí s rakovinou, se bude věnovat specifikům komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými. Akci pořádá nezisková organizace Amelie, z.s., ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. 20. listopadu 2019 se v konferenčním centru GreenPoint setkají lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovníci a pacienti.

Konference je určena nejen pro profesionální pracovníky, kteří se starají o pacienty, ale mohou se jí zúčastnit i sami pacienti. Jde o sdílení znalostí a dovedností, výměnu názorů.

Komunikace zdravotníků s onkologicky nemocnými představuje základ úspěšné spolupráce během léčby. Díky ní mohou nemocní získat potřebnou důvěru nejen v lékaře, ale i v léčbu samotnou.

Vedle toho je pro pacienty ve velké míře důležitá podpora blízkých, přátel, ale také kolegů z práce. Aby cítili zájem o svou osobu. Že nejsou vyřazeni ze života, který žili dosud. Podporuje to jejich sílu situaci zvládat i tolik potřebný optimismus.

Zejména lékaři jsou pro nemocné velmi důležití. „Celé týmy profesionálů a laiků okolo každého nemocného mohou nabízet pomoc, která ve svém celku dává to, co nyní mnohdy schází,“ říká předsedkyně spolku Amelie Šárka Slavíková. „Důležité je i to, že profesionálové mohou počítat s pacientskými organizacemi či neziskovým sektorem, který může vhodně doplnit nabídku služeb. I proto je dobré, když se odborníci orientují v možnostech spolupráce s laiky. Rádi bychom, aby se na konferenci vyměňovaly názory, sdílely zkušenosti a všichni měli možnost se od sebe učit.“

Program konference nabízí vedle hostů z Čech i zahraničí také zajímavé workshopy. Ty cílí právě na důležitost spolupráce a komunikace a pomohou přenést slova do praxe. „Komunikace je velmi důležitá pro nemocné, blízké a je stále aktuální i napříč všemi pomáhajícími profesemi. Její zlepšení v týmech může pomoci při personálním nedostatku, přetížení a jako prevence vyhoření,“ upřesňuje Laura Janáčková, jedna z lektorek workshopů.

Jak říká psycholožka Zuzka Nemčíková: „Slovo, které nám pomůže, si často nemůžeme říct sami.“ Proto je dobré, když profesionálové ve správnou dobu vhodně zvoleným slovem pomohou nasměrovat.

 

Foto: archivPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.