Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) oznámila, že na hlavních tratích zařazených do transevropské železniční sítě jsou bezbariérově přístupná nástupiště už ve více než polovině stanic a zastávek. Pokračují také úpravy nádraží pro nevidomé a slabozraké.

„V současné době je bezbariérový přístup na nástupiště na 54 procentech nádraží nejen v rámci koridorů, ale i dalších tratí ležících na důležitých mezinárodních trasách. Díky intenzivnímu tempu modernizací se toto číslo zvýší do roku 2025 až na 72 procent,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Z budov, které má manažer infrastruktury ve své správě, je na páteřních tratích bezbariérově přístupných 37 procent nádraží, za šest let to bude téměř 45 procent.

SŽDC je rovněž aktivní v projektu Euroklíč, díky němuž se postupně zvyšuje dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení (např. výtahů nebo svislých a schodišťových plošin vybavených jednotným Eurozámkem). „Ve 112 lokalitách po celé České republice máme instalováno celkem 154 Eurozámků, které jsou označeny viditelnou samolepkou. V drtivé většině případů jde o toalety na našich nádražích. V nejbližší době se tento počet rozšíří o dalších 11 Eurozámků,“ dodává Jiří Svoboda.

Stejně důležitá je i přístupnost nádraží pro cestující se zrakovým postižením. K jejich pohybu na nástupištích pomáhají žlutě vyznačené vodicí lišty. Nevidomí a slabozrací mohou navíc využívat hlasové majáčky, které jsou rozmístěny po celé délce přístupové cesty až k vlaku. Aktivují si je sami nevidomí pomocí svého čtecího zařízení. Dále mají k dispozici hmatové štítky, na kterých jsou informace napsány Braillovým písmem. Nově jsou také pro nevidomé a slabozraké osoby upraveny webové stránky SŽDC.


Na webu Správy železniční dopravní cesty najdete informace o úrovni bezbariérové přístupnosti stanic a zastávek.

 

Foto: PixabayPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.