Do konce listopadu je ještě možné se přihlásit do boje o cenu Wernera von Siemense. Ta již podvaadvacáté oceňuje nejlepší studenty, vedoucí prací a školitele, mladé vědce a pedagogy. Jednou z kategorií je i Ocenění za překonání překážek při studiu.

Werner von Siemens byl německý vynálezce a průmyslník. Nadané studenty, akademické osobnosti a nadšené vědce a jejich práce hodnotí porota složená z předních odborníků vysokého školství a Akademie věd České republiky. Mezi vítěze bude rozdělen téměř milion korun.

Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a vědě. Vyhlášeny jsou tři hlavní kategorie.

Magistři a doktorandi

Vyhrát lze až 50 000 korun. V obou kategoriích vyhlásí po třech oceněných. Nově je možné diplomovou nebo disertační práci zároveň přihlásit i do speciální kategorie Průmysl 4.0 – a získat dalších 20 000 korun.

Kategorie:

  • Nejlepší diplomová práce
  • Nejlepší disertační práce
  • Nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce týkající se témat Průmyslu 4.0

Pedagogové a ocenění za překonání překážek

Dávají studiu a vědě něco navíc, i když by nemuseli. Jedni za katedrou, druzí ve studentských lavicích. Ocenění myslí také na pedagogické pracovníky a zdravotně postižené a znevýhodněné studenty, kteří inspirují svou nezdolnou pílí i mimořádnými výkony. Dohromady získají 70 000 korun. Soutěžit lze v kategoriích Nejlepší pedagogický pracovník a Ocenění za překonání překážek při studiu.

Kategorie:

  • Nejlepší pedagogický pracovník
  • Ocenění za překonání překážek

Vědci a výzkumníci

Kategorie pro všechny experimentátory, výzkumníky a badatele. Soutěžit je možné jako jednotlivec, ale také jako tým. V kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu získá vítěz 300 000 korun.

Kategorie:

  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Přihlašování bude ukončeno 30. listopadu 2019, přihlásit se lze na stránkách www.cenasiemens.cz.

 

Foto: PixabayPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.