Experimentální dietní kuchyně byla otevřena na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ve studiu pomůže hlavně studentům Nutriční terapie.

Nově otevřený obor vychovává odborníky vzdělané v oblasti lidské výživy. Základem studia Nutriční terapie jsou předměty zaměřené na problematiku lidské výživy pro populaci s onemocněními souvisejícími s výživou, ale i pro zdravé lidi jako prevence neinfekčních onemocnění. Velký význam má i složení potravin.

Nově vybudovaná kuchyně včetně vybavení, zázemí a učebny vznikla s cílem vytvořit moderní a plně funkční prostory pro praktickou výuku. Experimentální dietní kuchyně je umístěna v areálu Státního zdravotního ústavu (Šrobárova 48, Praha 10, budova číslo 11).


Obor Nutriční terapie

  • Připraví absolventy k výkonu povolání nutričního terapeuta podle vyhlášky č. 39/2005 Sb. s oprávněním k práci ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů ambulantní i lůžkové péče, v zařízeních sociálních služeb, v edukačních centrech a ve stravovacích provozech.
  • Absolventi jsou odborníky se znalostmi v oblasti lidské výživy pro zdravou i nemocnou populaci doplněné o znalosti z oblasti potravin.
  • 3. lékařská fakulta UK má dlouholetou tradici v oblasti výzkumu metabolismu a výživy a moderním pojetím s důrazem na interdisciplinaritu zaručuje absolventům kvalitní vzdělání a dobré postavení na trhu práce.

 

Foto: Facebook 3. lékařské fakulty UKPTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.