Spolku Amelie se díky spolupráci se zahraničními odborníky a Mezinárodní psychoonkologickou společností (IPOS) podařilo připravit překlad pracovního sešitu pro onkologicky nemocné.

Příručka nazvaná Zvládání rakoviny má náklad téměř osm tisíc kusů. Ve spoluautorské dvojici ji napsaly psychoonkoložky Meggie Watsonová a Charlotte Whiteová z Velké Británie.

Sešit si nemocní budou moci vzít domů a sami podle svého tempa a potřeb pracovat na tom, jak lépe zvládnout vpád nemoci do života. Onkologické onemocnění totiž zasahuje nejen tělo, ale také psychiku a sociální okolí nemocného.

Pracovní kniha ukazuje, jak převzít znovu vládu nad během věcí i jak cítit větší naději a sílu. Dotýká se mnoha témat, která se ukazují v nemoci jako velmi důležitá, například emoce a jejich zvládání, plánování v nemoci a vytváření potřebných změn nebo třeba spánek a únava a jejich zvládání. Je praktická a užitečná.

„Příručka pro pacienty je jedinečná v tom, že vysvětluje, co se s člověkem v nemoci děje po psychické stránce. Ukazuje, na co si dát pozor, a nabízí řadu praktických cvičení a rad, jak situace zvládnout,“ říká Kristýna Maulenová, psycholožka Amelie, která se na překladu aktivně podílela. „Nemocní tak mohou pro sebe a lepší komfort v nemoci sami něco dělat. A to je velmi potřebné a zdravé,“ doplňuje.

Kniha Zvládání rakoviny bude distribuována do všech Onkologických a Hematoonkologických center v Česku a mnoha dalším zainteresovaným subjektům. Tam si ji budou moci zájemci bezplatně vyzvednout.


Amelie, z.s., se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života, a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o publikacích a neziskové organizaci lze nalézt na oficiálních webových stránkách amelie-zs.cz.PTEJTE SE

Pole e-mail a jméno jsou nepovinná.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.