Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

S přicházejícím podzimem je před námi znovu pravidelná akce Týdny pro duševní zdraví, letos proběhne už 31. ročník.

Jako každý rok se i letos můžete těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví. Akce Týdnů pro duševní zdraví probíhají po celé republice každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Světová zdravotnická organizace (WHO) pro letošní rok stanovila jako hlavní téma Duševní zdraví pro všechny / Větší investice – Lepší přístup / Všichni. Všude.

Týdny pro duševní zdraví se během 30 let staly největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice. Jejím zakladatelem je nezisková organizace Fokus v Praze (původně Sdružení Fokus), postupně se přidávaly další organizace v regionech. V roce 2018 Fokus ČR uzavřel partnerství s Národním ústavem duševního zdraví a nyní pod společnou záštitou šíří myšlenku a hodnoty Týdnů pro duševní zdraví dál.

Jejich cílem je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence i aktivity organizací působících v sociálně-zdravotní oblasti. Tato témata jsou stále na okraji veřejného zájmu a jsou často tabuizována nebo zatížena mnoha mylnými představami a předsudky. Proto je nutné o duševním zdraví a nemoci častěji hovořit v médiích i mezi sebou a také pořádat kulturní a společenské akce, jež pomohou témata přinést do povědomí široké veřejnosti.

Pořádáte i vy akce pro veřejnost s tématem duševního zdraví? Zohledňují níže doporučené principy destigmatizačních aktivit? Pak se zapojte do osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví, jako to dělají třeba v Náruči, ať už v prostorách Centra sociální rehabilitace v Dobřichovicích, nebo v kavárně Modrý domeček v Řevnicích.

 • požádejte o možnost připojit se k ostatním zapojeným organizacím
 • popište svou akci a přidejte ji do programu letošního ročníku
 • na informačních materiálech o akci využívejte logo TDZ a grafické bannery s aktivním odkazem na www.tdz.cz
 • na sociálních sítích využívejte hashtag #tydnyprodusevnizdravi
 • odkazujte se na kampaň TDZ při komunikaci s médii

Doporučené principy destigmatizačních aktivit pod záštitou TDZ:

 • neziskový charakter akce nebo akce s potenciálem získat finanční prostředky na další podporu lidí se zkušeností s duševním onemocněním, služeb a aktivit pro ně
 • akce s primárním cílem působit proti stigmatu a předsudkům ve společnosti vůči lidem s duševním onemocněním
 • nabízet informace o duševním zdraví a nemoci či službách péče pro lidi s duševním onemocněním
 • zohledňovat regionální či lokální kontext akce a potřeby místní komunity
 • mít definovanou cílovou skupinu akce a zohledňovat její specifika
 • zapojovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním do plánování, realizace či vyhodnocování akce
 • podporovat zdravý způsob života, nabízet pozitivní alternativy v péči o duševní zdraví
 • využívat aktivní zapojení účastníků akcí, interaktivní prvky
 • důsledně uplatňovat přístup a nestigmatizující jazyk orientovaný na člověka v jeho sociálním kontextu, nikoliv na diagnózu

Zdroj: tdz.cz

Foto: Náruč, z.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!