Výlety bez bariér: Na zámku Kynžvart sveze vozíčkáře výtah

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

V dalším díle seriálu Výlety bez bariér vás chceme pozvat na zámek Kynžvart, což je bezbariérově přístupná památka.

I když se hlavní prohlídková trasa reprezentačními místnostmi nachází v prvním patře, návštěvníci na vozíku se na prohlídku dostanou pomocí výtahu. Ten je umístěn v jižním křídle, poblíž toalet, a lze ho použít v doprovodu průvodce.

Přístup k zámku je z obou parkovišť po rovině.

Vstup do prodejny vstupenek a publikací z průjezdu zámku vpravo je bezbariérový. V místnostech prodejny vstupenek se mají návštěvníci možnost obeznámit s dalšími památkami okolí a s prezentací, zachycující postup restaurování některých částí zámeckého mobiliáře.

Na zámku jsou dva základní prohlídkové okruhy: Zámecké interiéry Metternichů a Zámecké muzeum a kabinet kuriozit.

Návštěvníci na vozíku do prvního patra zámku vyjedou výtahem, s asistencí průvodce. K výtahu se dostanou z průjezdu doleva, směrem k toaletám. Běžní návštěvníci vstupují na prohlídku rovněž z průjezdu po 1 + 19 + 15 schodech do vestibulu prvního patra. Následně je čeká prohlídka 25 reprezentačních místností zámku, umístěných v západním a severním křídle.

Návštěvníci na vozíku se připojují ke skupině a s ní následují průvodce. Skupina se pohybuje po koberci. Veškeré vstupy do místností a chodeb mají dostatečnou šířku po přechod návštěvníků vozíku. Pouze vstup do pracovny kancléře Metternicha je nepatrně zúžen, přesto nevytváří bariéru pro vstup.

Jediným nedostupným místem na celé trase prohlídky je knížecí oratoř zámecké kaple sv. Antonína. Vstupuje se do ní z chodby a bariérou jsou schody nahoru. Pokud se návštěvníci na vozíku ohlásí předem, lze do kaple vjet ze zámeckého dvora. Po prohlídce knížecí oratoře se návštěvníci vracejí do chodby a pokračují v prohlídce knihovny, umístěné ve třech sálech, a zcela jedinečného kabinetu kuriozit. V místnosti s egyptskými mumiemi prohlídka zámku končí.

Návštěvníci sestupují po 2 + 25 + 1 schodu částečně točitého schodiště na zámecký dvůr. Návštěvníci na vozíku se vracejí s průvodcem k výtahu a s jeho pomocí zámek opouštějí.

Zámecký park

Krajinářský park, v němž se zámek nachází, vznikl při klasicistní přestavbě zámku v letech 1820–1833. Rozložen je po obou stranách údolí, v němž byl postaven. Během let před rokem 1989 park značně zpustl a zarostl. Teprve po dokončení obnovy zámku byla zahájená jeho rehabilitace. Proto zůstávají některé jeho části nepřístupné. Část parku je upravena na golfové hřiště.

Před návštěvou parku (i zámku) se doporučuje zakoupit si průvodce zámkem, v němž se nachází mapa celého zámeckého areálu, s vyznačenými zahradními stavbami a rybníky. Návštěvníci se v parku pohybují převážně po zpevněných pěšinách. Pokud jsou zarostlé travou, je pravidelně sečená.

Od zámku mají možnost dostat se k Mlýnskému rybníku s ostrůvkem, ten je nepřístupný, a k mlýnu.

Návštěva čajového altánku, lesní kaple a vyhlídkového altánu na vrcholku žulové skály, pro vozíčkáře nepřístupné, je možná s asistencí. Doporučuje se cesta od staré kovárny, postupně se zvedající až na vrcholek svahu, na němž se tyto tři stavby nacházejí. Systémem pěšin a za pomoci asistence se lze dostat k zámeckému pivovaru nebo pokračovat dál k rozcestí za mlýnským rybníkem a mlýnem.

Pokud se vozíčkáři rozhodnou pro prohlídku čajového altánku, lesní kaple a vyhlídkového altánu od Mlýnského rybníku nebo pivovaru, doporučuje se návrat až k budově Staré kovárny. Přímému sestupu od lesní kaple a vyhlídkového altánu k zámku brání prudký svah a schody, dělící přístupovou pěšinu.

Na zámku byla instalována toaleta upravená pro vozíčkáře. Klíč od ní je umístěn v prodejně vstupenek a je k dispozici na požádání.

Tři parkovací místa pro řidiče se sníženou pohyblivostí jsou vyhrazena v bezprostřední blízkosti zámku u silnice Lázně Kynžvart – Cheb, vedené parkem. Další parkoviště je před zámkem u silnice do Lázní Kynžvart. Vzhledem k tomu, že od parkoviště vede rovná pevná cesta k zámku, jen mírně se snižující do údolí, v němž zámek stojí, lze parkovat i zde.

Kontakt:

Národní památkový ústav
Státní zámek Kynžvart
Lázně Kynžvart
354 91

kynzvart@npu.cz

Telefon:

– aktuální informace o denním provozu

+420 773 776 630

Web:

https://www.zamek-kynzvart.eu/cs/informace-pro-navstevniky

Tipy redakce:

Detaily o objektu se lze dozvědět i v deset let staré publikaci Národního památkového ústavu Jak dobýt hrad: Památky takřka bez bariér.

Na seriálu spolupracujeme s webem Aktivní život, jehož stále aktualizované tipy na výlety a ubytování bez bariér po celé České republice doporučujeme.

Foto: archiv státního zámku Kynžvart

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!