Aktivní pomoc v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je hlavní náplní spolku Revenium. Jeho předsedkyně Hana Potměšilová za léta praxe ví, že ještě obtížněji se na volný trh práce proniká těm, kdo mají nějakou psychiatrickou diagnózu. O změnách k lepšímu hovořila na sklonku dubna u Kulatého stolu Zdravotnického deníku s názvem Reforma psychiatrické péče.

Loni se podařilo prosadit změnu zákona o zaměstnanosti, díky níž mají zaměstnavatelé možnost nakoupit si prostřednictvím dotace odborné služby včetně těch psychiatrických.

„Může to rozvázat ruce velkému množství zaměstnavatelů, kteří dosud odmítali přijímat zaměstnance s psychiatrickými diagnózami, protože je považovali za komplikované, neuměli s nimi pracovat. To od 1. ledna 2018 neplatí,“ uvedla předsedkyně představenstva spolku Revenium Hana Potměšilová. Podle ní jde nyní jednodušeji udělat z pacientů zaměstnance.

Potměšilová doufá, že se povede motivovat stát k tomu, aby se pacienta snažil do práce dovést, ne ho od ní odrazovat. „Stát by měl motivovat pacienty, aby se nebáli požádat o status osoby se zdravotním znevýhodněním a pokusili se vkročit do života. Posudkoví lékaři stále mají na pacienty bič, že když budou aktivní, invaliditu jim vezmou. Bylo by skvělé, kdyby se oddělila invalidita od výdělečné činnosti – to, že někdo vydělává, neznamená, že zítra nemůže být všechno jinak,“ dodává Potměšilová.

Podrobný článek o všem důležitém, co zaznělo u kulatého stolů, přinesl Zdravotnický deník.

 

Foto: Zdravotnický deník